Tack för det gamla och Hurra för det nya!

Nu är den period på året då det händer minst i båtlivet. Hamnen ligger i vintervila, båtarna står på land och är förhoppningsvis täckta. Båtsäsong 2018 är slut och några av oss sörjer detta faktum. Det blir en lång och dyster väntan på våren och nästa säsong. Eller? Om man justera resonemanget lite blir det genast trevligare. Kanske är det så att nästa säsong redan har börjat. För att kunna sjösätta en båt behöver den torrsättas först, för att en ny säsong ska börja måste den gamla avslutas. Om man flyttar brytpunkten när övergången sker bakåt lite så inleds nästa säsong redan när båtarna lyfts ur vattnet på hösten och innevarande säsong avslutas. För någon vecka sedan halades flaggan ute på gästbryggan. Detta innebär med detta resonemang att vi nu har inlett en ny säsong, vi har alltså nu kommit en bit på väg in i nästa säsong. Det låter trevligt. Dags att rycka upp sig och planera för nya sjöfärder.

Om vi ändå tillåter oss att blicka tillbaka lite så vill vi från styrelsen tacka alla medlemmar för den gångna säsongen som har förlöpt väl på alla sätt och för de stunder vi mötts i hamnen. Det har många gånger varit inspirerande möten och det känns som det överlag har varit en bra stämmning. I Kopparmora båtklubb har vi dessutom det privilegiet att väldigt många medlemmar gärna och med en positiv inställning kommer till våra gemensamma arbetsdagar. Till alla som deltagit och arbetat vill vi rikta ett särskilt tack. Vi vill också uppmana alla som inte har varit med på någon arbetsdag under säsongerna 2017 – 2018 att höra av sig till hamnkapten Lasse Lundqvist på llallservice@gmail.com Detta för att bördorna ska bli rättvist fördelade. Det finns nämligen alltid något som behöver göras i en båthamn och det kan med fördel göras nu.

Flagghalning. Säsongavslut är början på något nytt. Detta gäng firar den nya säsongens början.

Tjuvar i farten

Elvinge båtklubb har skickat ut ett meddelande till sina medlemmar och rapporterat om att det har stulits båtmotorer från två båtar i natt. Eftersom Kopparmora båtklubb är granne med Evlinge båtklubb finns anledning att varna för att båttjuvar rör sig i området. Som brukligt uppmanar vi våra båtägare att åka ner och titta till sina båtar, särskilt om ni har båtmotorer i den stöldbegärliga klassen.

Arbetsdag 2018-11-10

Lördagen 10/11 ska lite jobb utföras. Bommar ska lyftas upp. Kätting till B 4 skall bytas. Arbetet är fysiskt krävande. Vi startar kl 11.00. ( beräknad arbetstid är ca 3tim ) Något att äta serveras när vi är klara.
Obs ! Vattnet på hamnplan stängs av under v 44. Hamnkapten .