2a arbetsträff i hamnen

Den 17 april fortsätter jobbet med bryggorna!! Lasse och Christian behöver hjälp med att fixa bryggorna i hamnen så alla våra båtarna har nånstans att ligga. Lördag 17 april klockan 10:00 Det behövs 10 personer med starka armar för att bärga en sjunken bom och montera nya. Boka här… Nåt

Läs mer

Första arbetsträff 10 april

ÄNTLIGEN – den 10 april är den första arbetsträffen!! Lasse och Christian behöver hjälp med att fixa bryggorna i hamnen så alla våra båtarna har nånstans att ligga. Lördag 10 april klockan 10:00 Det behövs 10 personer med starka armar för att bärga bommar på bryggan och sedan börja skruva

Läs mer

Miljöförsäkran Kopparmora BK

Från 2021 råder det totalförbud avseende båtbottnar med giftig tennfärg (TBT) i direktiv från Värmdö kommun, därför kan Kopparmora Båtklubb bötfällas om vi tillåter båtar med giftig bottenfärg vid våra bryggor.  Från säsongen 2021 måste alla som sjösätter/har en båt i hamnen skriva på Miljöförsäkran att följa klubbens miljöpolicy. Den

Läs mer

Snart sjösättning…

Våren är här och sjösättningen närmar sig. Det hel del arbete måste fixas med bryggorna, så hamnkapten kommer inom kort att kalla till arbetsträff så allt blir klart i tid. SNÄLLA kom ihåg att inga båtar får sjösättas innan maj. Arbetet vid bryggorna försvåras betydligt om båtar ligger förtöjda innan

Läs mer