Viktigt om upptagning av båtar

Viktigt att veta att inga upptagningar får ske från “vändplanen” bredvid vaktstugan. Marken håller inte för lastbilar och andra tunga fordon! Därför har det placerats ett stort betong block så inga olyckor ska ske.

De är också förbjudet att köra ner kran/lastbilar i eller bredvid spåret för subliften!! Om spåret tex flyttas ur sitt läge är det risk för olyckor och det blir väldigt kostsamt att fixa.

Nu är torrsättningen i full gång….
Vi påminner även om att inga bilar får köras ner på hamnplanen pga. olycksrisken.

Plocka bort i masthuset tack!

Stormarna ryter, hösten är här och upptagning av båtar närmar sig fortare än man önskar…  😥 Det betyder även avmastning för segelbåtar och masterna behöver plats i masthuset. Därför är det tacksamt om alla som har kanoter, kajaker, eller annan utrustning, snarast flyttar dessa. 🛶

Officiellt datum för start av torrsättning är den 28 september och då måste det vara tömt – men gärna tidigare eftersom flera kommer masta av innan dess.

Arbetsdag 21 september

Nu börjar höstens arbetsdagar!! 

21 september kommer arbetet bestå av diverse förberedelser inför båtupptagning. Ett bra tillfälle för er som inte gjort någon arbetsplikt i år.

Boka på arbetsdag-bokning.

Vi startar kl 10.00 och bör vara klara 13-14.00. Något serveras som vanligt när vi är klara.

Hamnkapten Lasse