Årsmöte 2019

Årsmötet 2015

Tiden går och vi börjar närma oss dagen för årsmöte 2019. Den gamla säsongen ska formellt läggas till handlingarna och vi ska blicka fram mot en ny. Detta gör vi i och med årsstämman. Som vanligt hålls den i Båtmagnetens lokaler i Magneberg och datumet blir den 7 mars kl 18.30. Redan vid 18.00-tiden serveras något ätbart. Vatten eller lättöl serveras därtill och som avslutning kaffe. Lämplig föredragshållare har vi inte kunna finna och därför inleder vi direkt med årsmötet. Vi kommer att informera lite om den nya datalagen GDPR och vad den innebär för medlemmarna i Kopparmora båtklubb.

Välkomna!

Efter stormen

Nattens storm gick hårt åt många båttäckningar i vår båtklubb. Alla uppmanas nu att titta till sina båtar och även om inte täckningen har blåst av är det vikigt att spänna upp det som blivit löst.

Tack för det gamla. Hurra för det nya!

Nu är den period på året då det händer minst i båtlivet. Hamnen ligger i vintervila, båtarna står på land och är förhoppningsvis täckta. Båtsäsong 2018 är slut och några av oss sörjer detta faktum. Det blir en lång och dyster väntan på våren och nästa säsong. Eller? Om man justera resonemanget lite blir det genast trevligare. Kanske är det så att nästa säsong redan har börjat. För att kunna sjösätta en båt behöver den torrsättas först, för att en ny säsong ska börja måste den gamla avslutas. Om man flyttar brytpunkten när övergången sker bakåt lite så inleds nästa säsong redan när båtarna lyfts ur vattnet på hösten och innevarande säsong avslutas. För någon vecka sedan halades flaggan ute på gästbryggan. Detta innebär med detta resonemang att vi nu har inlett en ny säsong, vi har alltså nu kommit en bit på väg in i nästa säsong. Det låter trevligt. Dags att rycka upp sig och planera för nya sjöfärder.

Om vi ändå tillåter oss att blicka tillbaka lite så vill vi från styrelsen tacka alla medlemmar för den gångna säsongen som har förlöpt väl på alla sätt och för de stunder vi mötts i hamnen. Det har många gånger varit inspirerande möten och det känns som det överlag har varit en bra stämmning. I Kopparmora båtklubb har vi dessutom det privilegiet att väldigt många medlemmar gärna och med en positiv inställning kommer till våra gemensamma arbetsdagar. Till alla som deltagit och arbetat vill vi rikta ett särskilt tack. Vi vill också uppmana alla som inte har varit med på någon arbetsdag under säsongerna 2017 – 2018 att höra av sig till hamnkapten Lasse Lundqvist på llallservice@gmail.com Detta för att bördorna ska bli rättvist fördelade. Det finns nämligen alltid något som behöver göras i en båthamn och det kan med fördel göras nu.

Flagghalning. Säsongavslut är början på något nytt. Detta gäng firar den nya säsongens början.