Ett handslag för framtiden. . .

På bilden Kjell Sang-Samuelsson orförande i Fritidsstugeföreningen Kopparmora ek. Förening och Anders Unosson orförande i Kopparmora Båtklubb

Den 5 mars har Kopparmora Båtklubb och Fritidsstugföreningen Kopparmora ek. Förening undertecknat nytt arrendeavtal. Det gamla arrendeavtalet som löpte från 1998, var båda parter överens om att ersätta med ett nytt, och mera heltäckande avtal.

I det nya arrendeavtalet, som löper på 25 år, finns nu det mesta reglerat som rör båtklubbens verksamhet i Ladugårdsviken. Vi anser att med detta nya avtal får vi förutsättningar för att skapa stabilitet åt verksamheten för lång tid framöver säger Anders Unosson ordförande i Kopparmora Båtklubb. Utöver detta kommer nu båtplatsinnehavare vid Hinsabryggan att bli medlemmar i Kopparmora Båtklubb. Detta och frågor kring uppläggning av deras båtar på båtklubbens hamnplan regleras i en bilaga till arrendeavtalet.

För att läsa hela arrendeavtalet och bilagan om Hinsavikens båtar se rubriken Stadgar o bestämmelser