En liten odör

Liten resumé över sensommarens händelser.
Den 12 aug hade Kopparmorabåtklubbs styrelse ett möte i en lite annorlunda miljö än den vanliga. Vi möttes upp vid södra Norrgårdsön. I viken har Skärgårdsstiftelsen har lada som vi fick disponera som möteslokal. Ett provisoriskt bord samt långbänkar iordningställdes snabbt, och mötet kunde hållas under tak med ladugårdsdörrarna öppna ut mot skärgårdslandskapet. En vackrare fond till ett styrelsemöte kan man svårligen tänka sig.

Säkerligen hade vi också spisat de medhavda kräftorna i denna rustika miljö om det inte vore för den lilla odör som gjorde sig påmind vid pass punkt tre på dagordning. Så långt kommet i programmet upptäcktes att ladan även tjänstgjorde som förvaring åt Skärgårdsstiftelsens latrintunnor – tomma visserligen, men ändock. Om denna lilla olägenhet menligt påverkade vår beslutsförmåga ska vara osagt. Dock valde vi att spisa kräftorna utomhus.