Ladan

2007 07 07

Ladan i Kopparmora båtklubbs hamn är drabbad av husbock och i behov av en rejäl renovering, förutom att hela konstruktionen behöver stabiliseras ska den målas om och panelen bytas på den södra gaveln.

I början på juli skulle vi själva starta arbetet med att riva och byta panelen. En byggställning byggdes upp för ändamålet. Efter att ha hunnit riva en fjärdedel av panelen fick arbetet stoppas. Ladan befanns vara angripen i en sådan omfattning att vidare rivning av panelen hotade göra hela konstruktionen instabil. Det som var tänkt att bli några dagars arbete förvandlades till en större renoveringsinsats.

Nedan kan du följa hur arbetet fortskrider. Vi kommer att här på hemsidan dokumentera arbetets gång.

  1. Bokat en tid med Anticimex, vars tekniker kommer torsdag 12 juli för att göra en inspektion.
  2. Har pratat med och informerat Norra Kopparmoras stugförening om situationen och våra tänkta åtgärder.
  3. Kollat med kommunens kulturkontor. De gav vissa tips på kontaktpersoner i sådana här ärenden.
  4. Har kollat med vårt försäkringsbolag och fått bekräftat att husbocksskydd, etc inte ingår i vår båtklubbsförsäkring.
  5. ämnar dokumentera runt ladan, för att när det hela är färdigt kunna presentera ett åtgärdsförlopp över varför – vad – och hur, t ex vid en återinvigning.

 

2007 07 23

Sedan Anticimex varit här och besiktigat husbocksangreppet och konstaterat att det inte är någon pågående skadedjursaktivitet har vi nu stabiliserat ladans konstruktion. En ny gavelstomme är på plats. Den byggdes upp på insidan med långa stolpar som går ner och står direkt på bottenvåningens betonggolv. Gaveltakstolen är också ny.

Bottenvåningens timmerstomme är stabiliserad med hjälp av ett skruvförband som pressar den mot de nya stolparna.

Under dagar tre spikade vi ny panel, gjorde nya vindbrädor och bytte vattplåtar. Det nedre panelskiftet som täcker betongmuren planerar vi utföra när ställningen har rivits och inom ramen för arbetsplikten, dvs medlemmar kallas ut för att utföra arbetet.

Förhoppningsvis kommer ladan nu att tjäna båtklubben många år framåt. Återstår nu målning av hela ladan. Det har vi anlita målare för.