Ladan

2007 08 21

Hemsidan har blivit lite sparsamt uppdaterad under sommaren. Det beror på att vi har ägnat oss åt kärnverksamheten, dvs idkat båtliv. Nu kommer dock en resumé samt ris till er medlemmar.

Ladan blev efter en del inledande bekymmer försedd med ny panel på södra gaveln. Arbetet blev mera omfattande än vad som från början förutsågs pga att stommen var kraftigt angripen av husbock. Arbetet med att bygga en ny gavelstomme och sätta ny panel tog ca en och en halv vecka i anspråk och utfördes i huvudsak av två personer ur styrelsen med hjälpinsatser av några medlemmar. Tack till Måns Lindgren, Göran Jedlöv, Leif Ljungberg och Lars Lindgren för er insats. Tack även till Lena Nilsson Wikmar och Lena Backlund för de efterlängtade innehållsrika lunchkorgar ni varje dag kom ner med. Dock hade det behövts mera hjälp i form av handräckning mm från er medlemmar.