Ladan

2007 09 22

Ladan i Kopparmora båtklubbs hamn är drabbad av husbock och i behov av en rejäl renovering.

Nu kan vi fira att gaveln på Kopparmora båtklubbs lada är är färdigrenoverad. 11 man har i dag arbetat med att färdigställa det som lämnades efter sommarens insatser. Arbetet flöt på bra. Alla hade att göra och stämningen var fin. Tack alla ni som kom och ställde upp. Bra jobbat.

Det hade planerats för två arbetslag i dag men på grund av för få arbetsvilliga så blev en del arbeten som skulle ha utförts på bryggorna inställt. Det innebar att vi blev några fler på ladan. I alla fall kan vi nu avföra ladan från ”att göra listan” och koncentrera oss på brygga L3 i oktober.

DCF 1.0