Ideellt arbete bärande idé

Ideellt arbete är den bärande idé som Kopparmorabåtklubb vilar på. Ideellt arbete är den resurs vi har till förfogande och utgör den grund som gör att verksamheten fungerar. Det handlar om styrelsearbete, arbete med IT, vakttjänst, arbete med underhåll av bryggor, byte av bryggor, reparationer av byggnader, städning och skötsel av varvsplan samt sjösättning och upptagning av båtar.

Utan ideella insatser skulle vår verksamhet se helt annorlunda ut. Som alternativ kunde det finnas en fast anställd person som båtklubben betalar lön till och som utför merparten av jobben tillsammans med köpt arbetskraft. Eller så läggs allt arbete ut på entreprenad till olika firmor. Gemensamt för alternativen är att kostnaden för att ha båt för oss medlemmar då skulle vara väsentligt mycket högre.

I dagarna har några ur styrelsen ring till medlemmar och frågat om de kan ställa upp på arbetsplikt den 22 sept (se rubriken 2007 09 02). Resultatet har varit nedslående. Av drygt 20 uppringda personer är det endast fem som kommer säkert. Tidigare under åren har det gått ganska lätt att få medlemmar att komma till arbete, men i år märker vi en tydlig skillnad i inställningen. Om detta är en trend som håller i sig betyder detta att verksamheten i Kopparmora båtklubb kommer att vila på en helt annan grund i framtiden.

Den 14, 20 och 21 oktober påbörjas arbetet med att byta brygga L3 mot en ny i betong. Till dessa dagar behövs ca 15 personer per dag, dvs totalt ca 45 personer. Inringning av medlemmar kommer att starta några veckor innan. För er som känner att ni självmant vill anmäla er kan göra det här via E-post. Anmälan tas tacksamt emot av Anders Unosson och Bobo Hammarberg. Se mer under Kalendarium.