Årsmöte 2008

Igår hade Kopparmora båtklubb sitt årsmöte i Båtmagnetens butik i Magneberg. Butiken utgör en trevlig och passande inramning till ett möte av det här slaget. Länk till båtmagneten
Som extra grädde på moset var Jesper Sannel från Hydrographica på plats och höll ett uppskattat föredrag, bl a om fel och fallgropar i de ordinarie sjökorten samt om tekniken bakom framtagandet av Hydrographicas specialsjökort över utskärgårdarna. Intressant.
Till Hydrographicas hemsida 

Intresset för detta årsmöte var större än på flera år. Enligt statistiken för båtklubbar brukar ca 10% av medlemmarna komma till ett årsmöte. Vi kan i alla fall stoltsera med ca 14%. Det kan till stor del bero på vår gästföreläsare Jesper Sannell och om ett gynnsamt tillfälle att införskaffa Hydrographicas sjökort.

övrigt följde årsmötet sin i förhand utstakade dagordning ända fram till sista punkten ”övriga frågor” då styrelsen kom med en överraskning. Medlemmar ur styrelsen hade på morgonen innan årsmötet varit i hamnen och tillsammans ned AB Svenska flytpontoner slutbesiktigat nya brygga L3. På en försiktig förfrågan till AB Svenska flytpontoner, om de eventuellt hade några flytpontoner över som kunde passa att ersätta den nuvarande trädelen på brygga L4 (delen längst in mot land), svarade de efter en del funderande att dom hade några kortare element som kanske skulle passa. På eftermiddagen fick styrelsen ett pris för detta totalt med installation och inklusive moms på 200 000 kr. Detta bedöms som ett bra erbjudande. Styrelsen beslutade därför att ta upp frågan på årsmötet som ett ”senkommet förslag från styrelsen” och med rekommendationen att acceptera detta erbjudande. Stämman var helt enig med styrelsen och lät styrelsen gå vidare i frågan.

Argumentet för att byta ut trädelen av brygga L4 är att den är en svag länk som vi under en tid haft problem med, inte minst i samband med stormen Gudrun för några år sedan då trädelen slets loss och orsakade dryga kostnader för återställande. Bärigheten i flytelementen är på upphällningen och ändfästena mot land är riktigt dåliga. Trädelen har ett annat rörelsemönster vid sjögång än den betongbrygga som tar vid och det uppstår stora krafter mellan trä och betong. 

På grund av sakernas snabba utveckling har vi inte i tid inför årsmötet kunnat informera alla medlemmar om detta förslag. Vi gör nu detta här på hemsidan. Vi tycker ändå i och med att årsmötet var välbesökt och att mötet var 100% enigt att vi har mandat för att genomföra detta.

Finansieringen kommer att ske med likvida medel och båtklubben tar inte på sig fler lån.