Nya bryggor

Händer och måttbandVi har gjort en ganska stor kraftansträngning både ekonomiskt och arbetsmässigt i båtklubben inför denna säsong. Vi har tidigare i vinter bytt ut hela brygga L3 och nu senast första delen av brygga L4. Arbetet har fördelats på sex arbetsdagar med start i höstas då vi påbörjade demonteringen av L3:an.

går skulle vi ”sommarställa hamnen” som vi brukar kalla det när hamnen ska göras i ordning inför sommaren. Det blev mest arbete med att montera bommar på den nya delen av L4:an, dra el och fixa med vatten. Trots arbete till sen eftermiddag återstår en del att göra innan det hela är klart. Vi känner oss ändå nöjda med den instat som har gjorts och vi vill tacka alla medlemmar som under höst, vinter och vår ställt upp med arbetskraft. Som vi påpekat tidigare så skulle verksamheten i båtklubben se helt annorlunda ut utan denna insats från er medlemmar.