Sanna entusiaster

Att ha träbåt idag betraktas som lite udda. Annat var det förr när trä dominerade som båtbyggnadsmaterial. Då gjorde problematiken kring sjösättningen att man var beroende av varandra under tiden det tog båten att torka ihop och förvandlas från vrak till farkost. Detta främjade en hjälparanda och en sammanhållning som inte finns på samma sätt mellan båtägarna i hamnarna idag. Dock finns det båtklubbar och hamnar med en liten rest av denna typ av båtägande kvar. Lyckligtvis finns det ävenså i Kopparmora båtklubb. Vi har sex- sju båtägare med träbåt som vidmakthåller den gamla traditionen och bidrar till en levande båtklubb.
träbåtar
Igår och i dag sjösätts deras båtar och de ses sittande på kajkanten framför sina båtar med en förhoppning om att båtarna snart ska förvandlas från sjunketyg till flytetyg. Man undrar hur de hade det under den gångna natten och hur det blir under den kommande. Förmodligen gör dom det bästa av situationen och förvandlar spektaklet till en fest. Till alla er andra: passa på att titta ner – så såg det ut i stor omfattning på träbåtarnas tid.

Pga mycker regn under sjösättningen igår blev fotograferandet inte heltäckande så ni får hålla tillgodo med den bildskörd det nu blev.