Härmed invigd

säsongsinvigning

Båtsäsong 2008 är härmed formellt invigd. Detta gjordes med en enkel ceremoni i samband med att klubbens flagga hissades. Uppslutningen var rekordstor och berodde på att ca 30 båtägare innan hade medverkat vid båtklubbens allmänna städdag. Städningen gick annars snabbt och smidigt, Mycket blev gjort, bla hopsamling av ris i stora högar efter gårdagens trädavverkning utförd av båtklubbsmedlemmen Torbjörn Anund i samarbete med Ingarö Trädfällning. Stort tack till alla som varit med och bidragit till att vår hamn nu är städad och fin. Efter den sedvanliga falukorvsgrillningen tågade vi ut för att utföra den nämnda ceremonin.