Älgö Runt

Alla samlade på bryggan

Vilken fantastisk dag. Först kappsegling runt Älgö och sedan en mycket trevlig efterfest vid mastkranen. Sommarkänslan maximerad. Sex besättningar ställde upp varav en inte fullföljde pg a att de högre makterna behagat skämta lite grann. Bla hade dom placerat en sten på ett högst olämpligt ställe. Nåväl, vi andra som hade bättre tumme med dom där ovan fick en trevlig och för somliga spännande stund på väg Älgö Runt.

Älgö Runt är en familjekappsegling där barn gärna får vara med och därför vill vi här speciellt nämna familjen Christer och Åsa Engman med inlånade rorsman Roger Hansson och familjen Steven Small och Karin Andersson samt Thomas Mårlind som genomförde kappseglingen såsom upphovsmännen från början tänkt sig det hela. Thomas som seglade ensam med två barn var dessutom med i sekundstriden mot slutet. Segrade gjorde Cecilia och Göran Jedlöv.