Kräftköret

Beppe i mastenI lördags hade vi kappsegling. Det var det årliga Kräftköret runt Vindö och Djurö. Tyvärr ställde inte mer än fyra båtar upp. De som deltog hade dock en fin och spännande segling i ca fyra timmar. Trots det ringa antalet båtar så blev det ändå en viss kappseglingshets. Ett ljudligt DUNK hördes i Vindöström och tolkades först som marinens skjutövningar, men det visade sig vara Team Jedlöv som känt sig frustrerade över att ligga lite för långt bak i fältet och tog en rövare som inte gick hem – grundstötning blev följden. 

För de andra båtarna blev seglingen inte så dramatisk, lite trassel med skot men annars lagom med vind, fin fart och inget regn. Segrade gjorde Team Wikmar med H-båt.