Allmän tillväxt

Den allmänna tillväxten i samhället märks även i vår båtklubb. Båtarna blir större och masterna högre. Några av masterna är så pass långa att de med svårighet låter sig stuvas i mastladan under vintern. Ladan är annars ett utmärkt mastförvaringsutrymme som är skyddat och torrt men som på senare tid blivit överfullt och även är svårtillgängligt för de med längre master. 

Styrelsen har beslutat att bygga ett nytt mastskjul närmare mastkranen vid sjösättningsrampen. Skjulet beräknas bli ca 20 meter långt och placeras lite snett från sjösättningsrampen och i riktning mot ladan. Markområdet där är i dag vattensjukt och behöver fyllas ut. Ca 150 kubikmeter stenmassor kommer att gå åt. Utfyllnadsjobbet hoppas vi ska ske under kommande höst och vinter och skjulet byggas av oss i båtklubben under nästa säsong.

Bilder från anläggningsarbetet

Arbete

Idag hade vi en arbetsdag i hamnen i syfte att förbereda för arbetet med mastskjulet. Skräphögen eldades upp och den gamla jollerampen flyttades. Som avslutning tuggade vi korv och klunkade öl. Ca 20 personer deltog i arbetet. Tack ska ni ha alla som ställde upp.

Kameran var med och bilder knäpptes.