Besök till Siaröfortet

En förmån som vi som ideellt jobbar i båtklubben har är att en gång per år få åka på styrelseresa. I lördags var det dags för 2008 års resa. Tillsammans med våra respektive begav vi oss till Siaröfortet på kyrkogårdsön belägen i furusundsleden mellan fastlandet och Ljusterö.

Chatarina Magnusson

Ön ligger mycket strategiskt mitt i farleden där Finlandsfärjorna idag sveper förbi. Det var en utmärkt försvarspunkt och efter 1:a världskriget fruktade man att framförallt ryssarna skulle försöka inta Sverige och den kungliga huvudstaden. Man började bygga genom att spränga och borra sig in i berget för hand. I slutet av 1920-talet var anläggningen färdig och var byggd för att kunna hysa över 400 man. Vid den tiden beslutade militärledningen att flytta ut försvarsgränsen till det yttre havsbandet och Siaröfortet blev istället ett utmärkt ställe att öva försvar på. Fortet användes ända fram till 1960-talet men övergavs sedan. 

1993 övertog Statens Fastighetsverk ansvaret för fortet och bestämde sig för att man skulle bevara detta fort och göra det tillgängligt för visningar för allmänheten. En omfattande uppröjning inleddes och idag är fortet ett museum som visar hur Stockholm skulle försvaras.

Läs mer om museet här

Vädrets makter var oss nådiga och vi fick en mycket fin dag med en intressant guidning av museet och omgivningen av museets guide Chatharina Magnusson. Som en mycket fin avslutning innan vi fick ströva fritt i museet och på ön serverades ärtsoppa med punsch i fortets gamla matsal, mycket uppskattat.

Persongalleri över några av deltagarna

Allmäna bilder från styrelseresan