Först upp

Vi har nu klarat av första torrsättningsdagen. I lördags tog vi upp 29 båtar. Det hela flöt fint tack vare duktiga krankillar och i stort sett väl föreberedda båtägare. Göte Davidsson som organiserar torrsättningen har även i år planerat det bra. Ett särskilt tack riktar vi till Tommy Westergren för den insats han gjorde på kranbilen.

Tre kollar båt