Slut på säsongen

Flagghalning08dag har vi formellt avslutat säsong 2008. Det innebär att plocka bort de bommar på bryggorna som kan skadas om det blir is, sätta för vaktstugans fönser med träluckor, koppla ur vattnet och inte minst ta ner flaggan som suttit uppe hela säsongen. Det sistnämnda brukar vi genomföra som en lite ceremoni där alla som deltagit i arbetet samlas ute på gästbryggan när flaggan halas.