Planeringsmöte

Planeringen inför årsmötet den 12 mars 2009 är i det närmaste klar. De tre senaste styrelsemöterna har i huvudsak handlat om denna tilldragelse. Sista veckan i februari dimper sålunda en kallelse till årsmöte ner i er brevlåda. Styrelsemöte

Det viktigaste av styrelsens förslag, som stämman har att ta ställning till, är ändrade avgifter för bryggplatser. Den avgiftsprincip vi tillämpat sedan länge innebär att avgiften blivit högre per decimeter bryggplats ju bredare platsbredden är. Det har i praktiken varit mycket billigare att hyra två tre-meters platser än en fyra-meters plats trots att det första alternativet tar mer brygglängd i anspråk. En del medlemmar har uppfattat avgiftssystemet som orättvist. Detta har vi velat ändra på och kommer nu med ett förslag om en mera linjär prisbild. Mer information om vad förslaget innebär kommer med kallelsen.

Styrelsen har också utarbetat ett kalendarium över de arbetsdagar och aktiviteter vi planerar för säsongen. Se blå kalendariet till höger. Där kan du även ladda ner dokumentet ”Allmän information inför Säsong 2009” som mera i detalj informerar dig om vad som kommer att hända inom klubben denna säsong. Det kommer naturligtvis att puffas extra för varje större begivenhet här på denna plats när det blir aktuellt.

Till varje årsmöte brukar vi bjuda in en föreläsare. Så även i år. Denna gång kommer Magnus Nyberg från True Heading och berättar om transpondersystemen som mer och mer används för att identifiera båtar, i det som kallas för AiS (Automatic identification System).
true heading
För många handelsfartyg är det ett krav numera. Många fritidsbåtar börjar utrustas med AiS mottagare, och flera även med sändare. Vi har berättat om detta system tidigare här på hemsidan. Klicka här!

Så långt kommet har vi berättat något om vad årsmötet kommer att innehålla. Nu är det dags att framföra kallelsen mera formellt: 

Styrelsen för Kopparmora Båtklubb kallar till årsmöte Torsdag 12 mars kl 18.30. Plats: Båtmagneten, Fagerdalavägen 11a, Magneberg, Värmdö. Något att äta och dricka samt kaffe serveras från kl 18.00.