Årsmöte 2009

Kopparmorabåtklubbs årsmöte
Nu har ytterligare ett steg tagits på vägen mot en ny båtsäsong. Igår höll Kopparmora båtklubb sitt årsmöte i Båtmagnetens lokaler i Magneberg. Som under tidigare möten hade vi bjudit in en gästföreläsare. Denna gång Magnus Nyberg från True Heading som berättade om AIS-systemet (Automatic identification System) och hur det fungerar.

Att ha en egen AIS-mottagare ombord kan idag nästan vara en nödvändighet för den som seglar till havs. Anledningen är att fartygstrafiken i vårt havsområde är så intensiv att en havssegling som tidigare var en avstressande upplevelse nu ibland kan verka tvärtom. Vid en passage av de fartygskorridorer som löper utmed hela Östersjön kan man visuellt uppfatta uppemot 30 fartyg samtidigt. För att hålla koll på kurs och fart av alla dessa är en AIS ett mycket bra hjälpmedel och kan verka lugnande ombord när intrycket annars är att alla fartyg har för avsikt att söka närkontakt. Som av en händelse hade också Båtmagneten och True Heading snickrat ihop ett erbjudande för oss medlemmar i Kopparmora båtklubb. Upp till 500 kr rabatt om man köper ett AIS-mottagare. Erbjudandet gäller mars månad ut.

Årsmöte 
När det gäller själva anledningen till att vi samlats så förlöpte det ganska odramatiskt. Mötet antog de förslag som styrelsen hade lagt, bl.a ändrade avgifter för bryggplatser (se mer nedan under rubriken 2009 02 12). Ett inkommet diskussionsunderlag från en grupp medlemmar som handlade om el-tillgängligheten i klubben behandlades av mötet. Styrelsen lovade att föra in ämnet på dagordningen och komma med ett förslag senare i vår. De i styrelsen vars mandatperiod löpt ut omvaldes samtliga. En revisor nyvaldes. Styrelsen vill rikta ett tack till Johan Forsberg som varit med några år och hälsa Gunnar Hansson välkommen in i gänget som ny revisor. Valberedningen med Hans Wittefeldt i spetsen har agerat engagerat och föredömligt. Valberedningen blev också uppmärksammad under mötet för sin insats.

Båtmagnetens Greger AnderstedtVi vill också här på plats slå ett slag för Båtmagneten som lånat ut sin lokal till oss under de senaste årsmötena. Vi som bor långt ut på Värmdö har mycket nytta av att ha en båttillbehörsbutik in på knutarna. Nytt för i år är ett bonussystem som de sjösatt i vinter. Det innebär att du som kund kan fylla i en blankett och gratis skaffa dig ett bonuskort. Bonusen verkar på alla båttillbehörsvaror i butiken och gäller oavsett kampanjpriser eller andra rabatter. Bonusen stäms av fyra gånger per år och du som kund får då en bonuscheck som berättigar dig till inköp i butiken inom sex månader. Hör med personalen för mer information. Checkens storlek är naturligtvis beroende på hur stora inköp du gjort. Båtmagnetens öppettider fram till oktober är: Mån – Fre 9 – 19 och Lör – Sön 10 – 16.