Jollar utan ägare?

Kvar på land ligger flera jollar/småbåtar som är omärkta. Vi ber ägarna till att snarast märka upp dessa på de märklappar vi satt på båtarna, eller transportera bort dessa från varvsområdet. De båtar som ligger utefter skogskanten vid sjösättningsrampen måste ägaren flytta över till högra planen före vaktstugan eftersom vi måste bereda plats för de lastbilar som ska fylla ut stenmassor för kommande mastskjul och att dom försvårar nerfarten till sjösättningsrampen.

Småbåtar