Årsmöte 2010

Årsmötet i går bjöd på några intressanta saker. Dels hade vi ett lärorikt anförande av Krister Samuelsson från Ekomarine som tillverkar den omtalade färgen Neptune Formula. Enligt Krister är Neptune Formula den enda riktigt giftfria båtbottenfärgen på marknaden idag. Neptune Formula är en biologiskt verksam bottenfärg. Till skillnad mot många andra. Färgen innehåller tillsatser av naturliga proteiner hämtade från jord- och skogsbruksprodukter. När mikroorganismer som finns naturligt i omgivande vattnen konsumerar proteinet i färgen reduceras syrenivån alldeles intill skrovet. Det uppstår en syrebrist närmast båtbotten som gör det omöjligt för te x havstulpaner att växa.

Som många andra inovationer upptäcktes även denna av en slump. Historien om Neptune Formula börjar en augustidag 2001 på Åland, där entreprenören Claes Tarras Ericsson har sommarhus och sin båt i den intilliggande viken. Trots att båten låg mest still i sitt båthus blev det ingen beväxning under. Däremot på grannarnas båtar. Förklaringen visade sig vara enkel. Omkring båten inne i båthuset samlades tång. När tången bröts ner biologiskt skapades en syrefattig miljö som hindrade påväxt. Därmed hade man en grund att testa fram en metod för att skapa en helt giftfri bottenfärg. Idag har färgen väckt ett stort intresse i båtklubbarna men även hos kommuner. I Finland har färgen blivit framröstad som årets båtprodukt. Om allt detta kan man läsa på Ekomarins hemsida.

Ekomarin Neptune formula
www.ekomarine.se

övrigt på årsmötet blev det en del spännande diskussioner om bla behovet av att vaska fram fler och nya personer som vill och kan vara aktiva inom klubben. Detta är en viktig fråga och med hjälp av den aktiva valberedning vi har idag tror vi frågan får en lösning på sikt. Det efterfrågas även fler sociala aktiviteter såsom kursverksamheter, gemensamma resor och liknande. Här vill vi påminna om att det har hållits tre kurser under de senaste åren. Men mer av detta är naturligtvis önskvärt om underlag och intresse finns.

Kopparmora båtklubbs årsmöte

Nästa diskussision som hettade till lite handlade om ungdomsverksamhet inom klubben. Alla är överens om att en sådan verksamhet ska vi ha. Men om vägen till en varaktig sådan går meningarna isär. Styrelsen önskar en klar och strukturerad organisation med ett tydligt mål för en sådan verksamhet. De medlemmar som aktivt tryckt på för att få något till stånd önskar snabbt få tillgång till uppläggningsplatser för jollar och äskar bidrag till material. Här har vi en skiljelinje mellan olika intressen som måste lösas. Beslut togs om att styrelsen och de medlemmar som driver frågan ska mötas och diskutera igenom frågan grundligt.

I övrigt vill vi tacka Båtmagneten för att vi fick låna deras lokaler och för den mycket goda pajen som serverades.

Båtmagneten