Nu börjar sommarn

Arbete med att flytta bommar
Nu är hamnen sommarställd och redo att ta emot våra båtar i vattnet. Vi var ett 20-tal personer som arbetade idag med denna uppgift. Om vi ska nämna några saker som blev gjorda så var det att flytta på bommar ute på bryggorna, rengöra vaktstugan, iordningställa klubbekan och fixa så att det går att låsa bommen vid sjösättningsrampen samt nu är det rensat i grenverket bland träden vid sjösättningsrampen.

Hamnkapten vill än en gång uppmana alla att på hösten ta bort förtöjningsutrustningen på bryggbommarna så att bomjusteringen på våren går enklare. Nu var det en hel del förtöjningsfjädrar och linor kvar vilket försinkade arbetet en hel del.

Vi vill tack alla som idag ställde upp och arbetade.