Städdag

Städdagen i går gav oss en ren och prydlig varvsplan, men det kostade på. En hel container fylldes till brädden med bråte. Allt från utrangerade täckställningar till en gammal toalettstol finns bland de föremål som slängdes.

Hopsamlad båttäckning

I år blev det en stor hög vid sidan om containern med vinterutrustning. Det är sådant täckmaterial som lämnats kvar på varvsplan efter sjösättningen. Detta trots att styrelsen har informerat här på hemsidan under flera års tid att allt ska vara bortplockat fram till städdagen och det som inte är borta betraktas som skräp. Informationen finns också i det infoPM inför säsongen (se längs ned i kalendariet) som vi skriver varje år och därtill framgår det i kallelsen till årsmöte att allt pallningsvirke, täckställningar, preseningar, mm ska tas om hand av båtägaren och antingen tas med hem eller läggas undan i ladan. Nu ligger sådant material vid den höga lyktstolpen. De båtägare som känner på sig att ha lämnat kvar saker vid sin vinterplats kan ännu under en tid rädda sitt material innan det går till soptippen.