Blir det ett mastskjul?

Vid sjösättningsrampen finns en nyanlagd stor plan yta. Många båtägare har frågat vad den ytan ska användas till. Styrelsen har under några års tid planerat att bygga ett mastskjul här. Utrymmet på ladans övervåning som nu tjänar som förvaring för segelbåtsmaster börjar bli för trångt. Det är även svårt och besvärligt att få upp de lite större masterna. Vi har bedömt att vi är i behov av ett mera lämpligt utrymme för förvaring av framförallt de stora masterna. Processen att söka bygglov har dragit ut på tiden, då vi dels har haft att söka dispens från strandskyddet och få det beviljat samt konstruera och ta fram ritningar för bygglovsansökan. Nu är allt klart och vi kan presentera för er hur vi har tänkt det hela.

Vi har tittat på några färdiga köpbara alternativ men valt att göra en egen konstruktion och att bygga mastskjulet själva. Detta beslut beror naturligtvis på att det blir billigare än färdiga lösningar men också på att vi får ett mera anpassat skjul för våra förhållanden. Vi är i behov av ytor för att kunna handskas med de segeljollar som används i ungdomsverksamheten men även en yta där man kan arbeta med att klä av och på master. Vi hoppas med denna konstruktion fylla båda dessa behov samt att det ska bli en väl integrerad och harmonisk lösning.

Vi räknar med att komma igång med en del arbeten i vinter för att till vår och försommar göra det mesta klart. Räkna med arbetsplikt för er som det berör mest.

Länk till situationsplan som visar hur mastskjulet placeras i terrängen.