Årsmöte 2011

Nu är årsmötet avklarat för den här gången. Vi var ett 30-tal personer på plats som inledningsvis lyssnade och såg Magnus Lindén berätta om sin segling tillsammans med Milo Dahlman i Patagonien. Vi får tacka Magnus för ett mycket väl hållet föredrag med många fina bilder och även rörlig film från ett fantastiskt landskap i farvatten så långt bort man nästan kan komma från Sverige. Farvattnen består av långsträckta fjordar, glaciärer och höga snöklädda berg. Där är kallt och blåsigt även under sommarhalvåret. Sträckan han var med och seglade är ca 1000 sjömil och lika lång som avståndet Haparanda till norska gränsen på västkusten- och det är praktiskt taget öde. Det kan vara hundratals sjömil till säkra hamnar och allmän service. Man måste klara sig själv helt enkelt. Det fanns platser enligt Magnus som aldrig trampats av mänsklig fot. Ni som vill fördjupa er mer i den här seglingen kan göra det genom läsa hans blogg här.

I övrigt röstade årsmötet för styrelsens förslag till verksamhetsberättelse med bokslut, styrelsens förslag, som innefattar förslag till ungdomsaktivitet, avgifter inom klubben, budget 2011 samt båtvakt. Ansvarsfrihet beviljades också styrelsen för verksamhetsåret. Två ledamöter omvaldes på två år samt två suppleanter på ett år. 

Sten Wikmar, mångårig ledamot i styrelsen med en funktion som båtklubbens vice ordförande samt sekreterare, hade aviserat sin avgång. Sten har suttit i båtklubbens styrelse vid två tillfällen. Sten WikmarFörsta gången 1982 till 1992 och nu senast 2001 till 2011, dvs 20 år sammanlagt. Sten har på ett mycket professionellt sätt utfört sin uppgift som sekreterare och har genom sin eftertänksamhet och analysförmåga påverkat många av de diskussioner som lett till otaliga beslut i den löpande verksamheten. Protokollskrivandet har han tagit på största allvar och satt en ära i att så snabbt som möjligt få fram ett färdigt protokoll efter att styrelsen haft möte. Det har så klar inneburit sena kvällar och ibland nätter. Sten har inte bara ägnat sig åt vad en sekreterare förväntas klara av. Han har också deltagit mycket i det praktiska arbetet, bla var han med och byggde om ladans ena gavel 2007 när det uppdagades att stommen var kraftigt angripen av husbock och höll på att falla samman. Han har även lovat att ställa upp igen, men nu som vanlig medlem när vi ska bygga ett mastskjul. Båtklubben i allmänhet och styrelsen i synnerhet kommer att sakna en god styrelseledamot och arbetskamrat, men vi har samtidigt förståelse för Stens beslut att avgå. Hoppas du får mer tid till skridskoåkning, fotvandring och resor i framtiden, något som vi vet ligger dig varmt om hjärtat.

Hans Wittefeldt 

Som ersättare till Sten har Hans Bogner föreslagits av en enig valberedning med Hans Wittefeldt som sammankallande. Stämman röstade för förslaget och vi välkomnar Hans in i styrelsen.

Vi vill även detta år tacka Båtmagneten för lån av lokal samt god markservice i samband med vårt årsmöte.