Sjösättningsdags

Nu är den nya digitala teckningslistan för sjö - torrsättning aktiverad (länk finns i menyraden till vänster).

Väljer du första sjösättningstillfället 1 maj, ska du ha antecknat dig innan den 19 april. Senast 30 april om du väljer den andra sjösättningsdagen 15 maj. Inga teckningslistor kommer längre att anslås på vaktstugans anslagstavla. Det kommer dock att finnas en information där om det nya systemet. Du som inte har möjlighet att teckna dig via hemsidan kan ringa Göte Davidsson 0708-95 20 50 så ordnar han en tid åt dig.

Efter att de digitala teckningslistorna stängts ner kommer de ansvariga funktionärerna att planera turordningen, så att sjösättningen går såväl snabbare som säkrare och smidigare. En turordningslista kommer som vanligt att anslås på vaktstugans anslagstavla ca 1 vecka före aktuellt sjösättningsdatum.