Stor arbetshelg

Kommande helg, 17 – 18 sept, blir en stor arbetshelg. För då ska vi bereda varvsplan för torrsättning samt arbeta så mycket det går på mastskjulet. På varsplan ska gräs och vass avverkas – för detta behöver vaggor och båttrailers flyttas. Det ska även hinnas med reparationsjobb på bryggorna samt utläggning av en boj.

Mastskjulet ska få sitt tak. Det innebär att 170 kvm plåt ska läggas. Men först ska takstommen under byggas klart. I dag restes alla takstolar och i morgon ska dessa riktas upp så att det till helgen är färdigt att lägga i de balkar som binder samman taket och gör det bärigt. Under plåten ska det läggas masonit som ska skydda mot takdropp. Allt detta hoppas vi att vi ska hinna med under helgen. Därför önskar vi att så många som möjligt kan ställa upp. Särskilt ber vi er som har segelbåt att komma ner och arbeta framförallt på mastskjulet. Vi hoppas nämligen att vi ska kunna förvara masterna där i vinter, något som kommer att göra avmastnings proceduren lättare för de allra flesta. Vi behöver skruvdragare. Ni som har en dylik tingest får gärna ta den med.

Som vanligt blir det något att äta och dricka. Väl mött!

Bilder på resningen av takstolar