Mer om mastskjulet

Under föregående helg genomfördes en fantastisk arbetsinsats. Sammanlagt ca 30 personer jobbade intensivt för att vi ska få ett tak på skjulet till vintern. På lördagen började vi kl 09.00 och höll på till mörkrets inbrott. Söndagen började 10.00 och slutade även den när det började bli mörkt. Alla arbetade inte hela dagen utan många medlemmarna kom och gick Det räckte dock: det fanns tillräckligt många hela tiden. Tyvärr nådde vi inte ända fram. Det blev färdigt tak på en fjärdedel av huset. Gott så, men vi får kalla in till en ny arbetsdag och göra klart återstoden.

Här finns många bilder som visar KBK-medlemmarna fullt syssesatta med hammare och såg.

12-årige Moa Engman är fotografen bakom de flesta av bilderna som är tagna från marken.