Mastskjulet snart klart

Mastskjulet är nu så pass färdigt att det går att använda. Ni som lagt era master utanför i väntan kan flytta in. OBS! Gå in i facket närmast vägen eftersom arbetet med att limma fast träskydd på stålkonsolerna i det andra facket ej är klart.

Arbetsdagen i söndags blev en trevlig tillställning. Alla gjorde en fantastisk insats och det strålade av arbetsglädje av var och en. Skjulet är dock inte helt färdigt ännu men vi törs nog redan påstå att det har varit en succé för arbetsformen: frivilligt- ideellt arbete. Under hela tillblivelse-processen sedan i våras har det inte saknats arbetskraft. Fem allmänna arbetsdagar har utlysts via mejl. Lika många planerade arbetsdagar med handplockade gäng har genomförts. Sedan har små spontana grupper arbetat till och ifrån under våren och sommaren, framförallt med att lägga golv och bygga takstolar. Resultatet är att vi nu har ett nästan färdigt mastskjul till en liten del av kostnaden av ett färdigbeställt jobb. Detta kallar vi succé. Självklart är det så att det bara är en liten del av KBK:s medlemmar som har engagerat sig. Till er andra som fortfarande inte deltagit men som har kapaciteten kan vi säga att det fortfarande finns tid att ställa upp. Väggar ska byggas klart och skjulet ska målas. Kanske kan det locka med en rejäl taklagsfest till våren. Den är tänkt för alla som bidragit till att vi nu har ett praktiskt mastskjul och hädanefter slipper det betungande jobbet med att böka in långa master genom den lilla luckan i ladans vägg. 

Några bilder tagna under arbetes gång.

Moa och Casper Engman lånade kameran under dagen. Här är deras bild-dokumentation av arbetsdagen.