Historisk vandring i Kopparmora söndagen den 9 sept

Solen lyste och mer än 45 deltagare vandrade runt Kopparmora Gård. Annika Andersson berättade om vem som hade bott i Rättarbostaden (nuvarande Röda stugan) och i mangårdsbyggnaden. Annika ledde gruppen runt platserna där det finns, eller inte finns, rester av grunderna och berättade vad som varit där tidigare. Vi fick se platsen för mangårdsbyggnaden, gamla ladan, svinhuset, väderkvarnen, visthusboden, tvättstugan o badbryggan mm. Bortom badet efter strandstigen ligger några gropar som hade använts som latringropar, dvs latrinet fraktades med båt från Stockholm, förvarades i latringropen innan det användes som gödsel på gårdens jord.

Byggnaden som många idag kallar Ladan i båtklubben, var ladugården, med stall och vagnslider och på övre våningen höskulle. Mycket av det Annika berättade finns på Norra Kopparmora’s hemsida