Årsmöte 2013

Kopparmora båtklubb hade i dag årsmöte. Mötet inleddes med att f d båtjournalisten Jonas Ekblad, numera utredare av båtrelaterade olyckor på Transportstyrelsen, höll ett uppskattat föredrag. Föredraget är byggt på mycket statistik som Jonas sammanställt till en överskådlig och begriplig form. Trots många bakomliggande tragiska händelser blir Jonas föredrag underhållande. Positivt är att statistiken visar på en betydande nedgång i dödsfall i samband med båtliv sedan 70-talet. Endast 22 olyckor 2012 att jämföras med ca 144 stycken 1972. Män kring 60-70 år är överrepresenterade i olyckor med dödlig utgång. Vad Jonas utredande utmynnar i för rekommendationer för framtiden ska bli spännande att se. Tack Jonas för ett trevligt föredrag.

Själva mötet handlade främst om val av ny ordförande.

Anders Unosson som varit ordförande i Kopparmora båtklubb sedan 2001 har under de senaste åren aviserat att han vill avgå. Egentligen skulle avgången ha skett vid förra årets stämma men tiden var inte mogen utan ordförandebytet sköts fram ett år. Valberedningen har kämpat med frågan under en tid och kunnat konstatera att det är svårt att hitta kandidater som har tid och vill ställa upp. 

Anders har lång erfarenhet av styrelsearbete, dels från sitt yrkesliv men också som ledamot i många ideella föreningar. Anders har varit ordförande i båtklubben vid två tillfällen. Den första efter Börje Sjöö 1986 och från 2001 efter Mirjam Pätsi Ullberg. Anders insatser i båtklubben som ordförande har varit mycket värdefulla. Med pondus har han hållit båtklubben på rak kurs och gett konsekvens åt styrelsens handlande i många frågor. Under en säsong dyker det ofta upp påstötningar av allehanda slag från medlemmar och omgivande aktörer med synpunkter på båtklubbens verksamhet. Detta ställer krav på handfasthet i styrelsens beslut något som Anders som ytterst ansvarig har bidragit mycket till. Hans anställning på Skärgårdstiftelsen har gett honom ett stort kontaktnät bland personer som arbetar med skärgårdsfrågor och det har även vi i Kopparmora båtklubb haft glädje av. 

Anders har sitt hjärta i föreningslivet. Han är en varm anhängare av det ideella arbetet. Med frivilligt arbete går det utan inblandning av kommersiella aktörer att erbjuda rimliga kostnader för medlemmar i en förening eller båtklubb, detta som motvikt i en verklighet som annars präglas av höga kostnader för båtliv. Även till den sociala sfären i en förening bidrar det ideella arbetet. När vi arbetar och kämpar för gemensam sak ökar sammanhållningen och vi-känslan. Något som bevisar den tesen är den kamratkänsla som vi i styrelsen har och har haft under åren med Anders som ordförande. Vi har många gånger varit oense i diskussioner men vi har förblivit ett sammansvetsat gäng som har haft trevligt tillsammans. 

Stor tack till dig Anders för dina insatser i Kopparmora båtklubb. Helt utan inflytande i båtklubben kommer Anders framgent inte att ha då han valdes in som sammankallande i valberedningen. 

Nu är tid att blicka framåt. Ulf Jansson som tar över ordförandeklubban är ingen novis i sammanhanget. Han har under lång tid varit ordförande för Fisksätra Båtklubb, FBK och är van att handskas med båtklubbsfrågor. Han har sammanlagt varit funktionär i FBK under 30 år. I sitt yrkesverksamma liv innan pensioneringen var han rektor för Riddarholmens Gymnasium. Ulf flyttade till Södrakopparmora 2010 och blev genast medlem i båtklubben. Genom sin öppna attityd blev han snabbt tillfrågad och engagerad. Det började med mastskjulsbygget där han ingick i den "fasta arbetskraften". Efter förra årets stämma trädde han in som adjungerad till styrelsen och har under året som gått blivit varm i kläderna och accepterat att efterträda Anders.

Vi hälsar Ulf varmt välkommen som ordförande.

I övrigt är det samma personer i styrelsen som föregående mandatperiod.

Stort tack till Båtmagneten för lån av lokal och god mat.