Extra medlemsmöte

Kopparmora båtklubbs extra medlemsmöte har idag beslutat investera i ett nytt sjö-och torrsättningssystem i form av en Sublift. 

Styrelsen har under det gångna året arbetat med att ta fram ett förslag på ett nytt system för båtlyft. Valet föll till slut på en Sublift och det presenterades idag för medlemmarna. Vi har även blivit ålagda att bygga en spolplatta för att i framtiden kunna spola av båtar med giftig färg på botten. Det innebär totalt en investering på ca 2.250.000 kronor. Ansökan om ett lån på 1.800.000 kronor kommer att skickas till SMBF som ska godkänna ansökan innan den går vidare till Swedbank. Resten finansieras med egna medel.

Lejonparten av finansieringen av lånet kommer att tas från lyftavgifter, men vi har även behövt höja bryggplatsavgiften och medlemsavgiften. Tex har en medlem med båtplats om 2.60 meters bredd fått en höjning på 350+200 kronor, dvs 350 kronors höjning för båtplatsen och 200 kronor på medlemsavgiften. Ett lyft med Subliften kommer att kosta 1000 kronor oavsett båtstorlek. Det är en höjning med 300 kronor mot tidigare med kranbil. Dock skulle kostnaderna för lyft med kranbil i framtiden bli betydligt dyrare med tanke på kravet på spolplatta och eventuellt körningar på vardagar.

Just finansieringen väckte en del frågor på mötet. En invändning var att de som ej har behov av Subliften ändå får vara med att betala för den. Det stämmer, men det är en liten del. Merparten av de höjningar som gjorts på fasta avgifter går till finansiering av spolplattan som är till för alla. En annan invändning var att de med små båtar får i procent räknat en högre höjning på bryggplatsen än de som har stora båtar. Å andra sidan betalar de med stora båtar fler kronor per centimeter båtplats än de som har små båtar. Rättvist? Ja, kanske, kanske inte. Båtklubben är dock en ideell förening och som sådan bär vi våra kostnader tillsammans.

I övrigt var mötet positivt inställt till förslaget och följde styrelsens redovisning med intresse och nyfikenhet. En tydlig majoritet röstade för förslaget och gav styrelsen i uppdrag att verkställa beslutet.

Se mötestprotokoll!

Läs mer om förslaget och Sublift nedan under rubriken Kallese till extra årsmöte!