Hur går det

Många medlemmar har frågat styrelsen hur det går med Subliften och det nya sjö- och torrsättningssystemet. Till dags dato har vår låneansökan passerat SBU, som godkänt och gått i borgen, och ligger nu hos Swedbank som vill ha lite komplementerande faktaunderlag. Det ser med andra ord bra ut så långt. Vi hoppas att vi ska kunna ta det nya systemet i drift till våren. Naturligtvis kommer det att bli en inkörningsperiod innan alla som kommer att ha behörighet att köra liften får rutin och erfarenhet. Lite strul i början och en viss långsamhet får vi räkna med.