Årsmöte 2014

46 personer deltog idag på Kopparmora båtklubbs årsmöte. Det var god uppslutning. Normalt brukar det vara något färre. Vi började i sedvanlig ordning med att mingla följt av något att äta. Liksom under de senaste åren fick vi förmånen att låna Båtmagnetens lokaler i Magneberg. Båtmagnetens personal hade som vanligt ansträng sig och ordnat med förplägnad på bästa vis. Stämman inleddes med att Bertil Sahlberg berättade om kanalfärder i Europa. Han har under många år befarit många av Europas kanaler, främst under den kallare delen av året. Det var ett intressant föredrag med bildvisning för den som är intresserad av att höra en kunnig och påläst person informera om alla möjliga detaljer i konsten att slussa och att ta sig fram på rätt sätt i kanaler.

Efter föredraget drog det egenliga mötet igång. Styrelsen informerade om situationen i hamnen med det pågående arbetet med att lägga räls för Subliften och planer för spolplatta. Vi har inte kunna fastställa exakta datum för sjösättningen utan ber medlemmarna om överseende med detta då det nya systemet gör att vi inte exakt kan säga när vi kommer igång och hur lång tid det kommer att ta för varje båt. Vi rekommenderar medlemmarna att kolla hemsidan då och då för info.

Fyra motioner hade kommit in. Se här! Styrelsen vill tacka motionsställaren för förslagen och har tagit till sig innehållet samt ämnar utarbeta förslag till nästa årsmöte angående frågan om hedersmedlemskap. Förslagen om ändringar i vakttider och förbetalda avgifter för arbetsplikt ogillades av styrelsen och mötet var inne på samma linje. Förslaget om bryggfogdar till hjälp för hamnkapten modifierades av styrelsen och godkändes  av mötet. 

Kopparamora båtklubb får ny sekreterare. Hans Bogner avgår och ersätts av Christer Berglund. Ny Suppleant istället för Jonny Mattisson blir Peter Ekander. Jonny har varit med i styrelsen sedan 2001 och har varit den som ansvarat för miljöstationen. Båtklubben vill framföra ett tack till både Hans och Jonny för ert engagemang. Övriga funktionärer i styrelsen blir kvar på sina poster.

Det blir nya avgifter inför denna säsong. Se nya avgifter här! Främsta anledning är finansiering av Sublift och spolplatta. Avgifterna bestämdes under det extra medlemsmöte som hölls i oktober. Dagens möte konstaterade att båtklubbens ekonomi är i god ordning.