Rälsen på plats

Äntligen klart! Subliftens räls i vattnet är nu redo att tas i bruk. De problem som upptäcktes och som gjorde att den inte låg plant på botten är nu åtgärdade. En stock som användes vi sjösättningen av rälsen hade dragits med och fastnat under. Dessutom hade rälsen hamnat uppe på ett för oss okänt bräddavloppsrör. Efter samråd med kommunen fick vi tillstånd att flytta på röret. Arbetet gick enligt planerna och nu kan vi pusta ut. En första omgång båtar kommer att sjösättas den 22 april under överinseende av Subliftens konstruktör Ingemar Granlind.
Övriga sjösättningsdagar se posten 2014 04 07.