Medlemmars egenskaper

Altruism är en av människans bättre egenskaper. Vissa forskare hävdar att egenskapen till viss del även finns hos djur, tex apor och delfiner. Altruism betyder oegennytta, villighet att uppoffra sig för andra. Altruistiskt beteende uppstår när den sociala miljön fungerar och är harmonisk. Det finns även en egennytta i ett altruistiskt beteende. När vi hjälper andra kan vi räkna med att senare själva bli hjälpta. Göte Davidsson, Kopparmora båtklubbs egen sjösättningsansvarige har i år jobbat med andras sjösättning så att han ej hunnit med att vårrusta sin egen båt. På varvsplanen jobbar nu tre medlemmar för fullt med att vårrusta Götes båt så att den snart ska gå att sjösätta. Se där ett exempel på altruistiskt beteende i vår båtklubb.