Miljötänk blir miljötank

Vid rengöring av båtbottnen hamnar färgrester och slipdamm direkt på marken. Där blir tungmetaller och andra färgkomponenter till hälsoskadligt damm. Miljöfarliga ämnen förs även via avrinning ner i vattnet eller grundvattnet. För att få fortsätta att tvätta båtbottnar vid höstupptagningen måste båtklubben anlägga en spolplatta. I början på augusti planerar vi att starta arbetet. Placering blir granne med mastskjulet. Det innebär att under en period då grävning och gjutning förekommer kommer det inte att gå att sjösätta båtar vare sig med den nya Subliften eller med egen trailer. Båtägare som betalar rampavgift erbjuds tillfälligt båtblats vid bryggorna. Ni andra som vill sjösätta båten ombeds göra detta innan augusti eller finna en annan sjösättningsramp.