Funktionärsutflykt

Idag besökte funktionärer i Kopparmora båtklubb Sveriges första slagfältsmuseum i Fisksätra. Det var den årligt återkommande styrelseresan som genomfördes. Under höstens styrelsemöten har en punkt på dagordningen handlat om var vi ska styra kosan den här gången. Några av oss har ju varit med några år och möjliga aktiviteter kan ibland vara svåra att vaska fram. Det blev mitt i prick så att säga denna gång. Museet HAMN som det heter är rykande färskt och modernt. Museet bygger på Sveriges första riktiga slagfältsarkeologiska undersökning, nämligen slaget mellan ryssar och svenskar 1719 vid Baggensstäket, ett av Sveriges mest omskrivna slag under de så kallade rysshärjningarna. En yta motsvarande 100 fotbollsplaner undersöktes under sju års tid. Över 1000 föremål hittades.

Efter en omfattande analys av föremålen stod det klart att historien måste skrivas om. Den historieskrivning som hittills gällt har baserats på höga svenska befäls beskrivningar av hur slaget förlöpte och de har haft en tendens att försöka framstå i bättre dager. Dessutom kanske man inte riktigt förstod ryssarnas intentioner med sina härjningar vid den här tiden. Spännande? Det finns inget som kan få en historieforskare att gå igång bättre än att kunna vederlägga tidigare sanningar. Museet bygger sin utställning på de nya rönen och är man intresserad av att uppdatera sina kunskaper om det berömda slaget gör man sig besväret att ta sig dit nu landvägen – eller så sparar man besöket till i sommar och angör HAMN med egen båt. Hurusom blir det en inspirerande stund på ett fint museum som har ambitionen att visa ett historiskt skeende, men även vill fungera aktivt i en multikulturell kontext i det moderna Fisksätra. Tack LG Nilsson, museichef, för en mycket givande guidning. 

De som även förväntade sig något gott att äta som sig bör – blev inte besvikna. Restaurangen i samma byggnad serverade oss en utmärkt lunch och stod för ett trevligt välkomnande. Tack Claes adjungerad i Kopparmora båtklubbs styrelse för att du vaskat fram ett inspirerande och intressant besöksmål.

Länk till museets HAMN:s hemsida Mycket intressant läsning.