Rum för rening

Nu blir Kopparmora båtklubb mer miljövänlig. Som de flesta redan vet så skaffade vi en spolplatta i somras. Kopparmora Entreprenad byggde. Men enbart en spolplatta minskar inte utsläppen av miljögifter. Det behövs också ett reningsverk. Hasse Andersson, medlem och snickare till yrket har med hjälp av båtklubbens sekreterare Christer Berglund färdigställt ett rum i anslutning till mastskjulet där reningsanläggningen ska placeras. Rummet är isolerat och uppvärmt eftersom reningsanläggningen alltid kommer att innehålla vatten. Nu återstår bara att installera anläggningen, dra rör och el och till nästa höst kommer vi att ha lite renare vatten i viken men framförallt ett renare samvete.