Årsmöte 2015

2015 års stämma avslutad. Stämman hölls i Båtmagnetens lokaler som under de senaste åren. 41 medlemmar deltog. Mötet började med att Claes Djurfelt, och Rolf Bergström från sjöpolisen berättade om Sjöpolisens verksamhet. De är 14 poliser som patrullerar Stockholmsskärgård och Mälaren. Mycket av deras verksamhet handlar om att hitta försvunna personer, ibland drunknade, samt spåra upp stulna båtar och hålla koll på nykterheten. Nyttiga råd och tips delades också ut, bla att ett system med båtvakter som vi har i båtklubben är viktigt för att minska stölder. De viktigaste dagarna i veckan att ha vakt är söndag till och med onsdag som är de dagar tjuvarna är mest påpassliga.

Stämman i övrigt förlöpte väl. Ekonomin är i god ordning även om subliftinvesteringen initialt är underfinansierad. Så kommer det att vara de första åren, men vartefter vi amorterar av kommer investeringen att bli överfinansierad. Det kommer i slutänden att gå jämt upp. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för hur den skött verksamheten. Det blir inga förändringar i styrelsen inför kommande period. Alla vars mandat löpt ut omvaldes. Den punkt på dagordnings som tog en del tid i anspråk var styrelsens förslag på omskrivningar i de Allmänna bestämmelserna. Dessa finns att läsa under fliken Årsmöteshandlingar. Eller klicka här!

I vanlig ordning hade personalen på Båtmagneten fixat en utsökt paj som medlemmarna inmundigade under stor tillfredställelse. Den efterföljande desserten gjorde heller ingen ledsen.
Tack Båtmagneten!