Vi går mot höst

Moderna människor idag ser på sina liv som ett linjärt flöde. Man börjar sin karriär vid punkt A och slutar den vid B, man går från födseln till döden. I det gamla bondesamhället levde människor i cirkulära livsflöden. Man följde årstiderna, sådde och skördade i upprepande cykler. Om detta påminner båtlivet mycket. Det är extremt cirkulärt och upprepar sig kontinuerligt. Nu är vi vid den punkt på cirkeln där båtarna snart ska torrsättas och hamnen förberedas för höst och vinter.

Båtklubbens styrelse har haft sitt första styrelsemöte inför hösten. Under mötet diskuterades en del frågor som måste kommuniceras ut till medlemmarna. Kajakerna som ligger i mastskjulet måste bort innan den 10 september då mastskjulet igen börjar fyllas med master. Vi vill också att kajakerna märks upp med namn så vi vet vilka de tillhör. En diskussion handlade om att avgiftsbelägga sommarförvaringen av kajaker inne i mastskjulet för alla, även för de som har annan båt och bryggplats. Vidare ligger det master i mastskjulet som inte används och som bara tar upp plats. Dessa vill vi få bort.

Du som vinterförvarar din mast i mastskjulet kom ihåg att märka upp den med namn.

Bokning av torrsättning är från och med nu aktiverad. Du bokar genom att gå in under länken Boka Sjö-Torrsättning i menyraden till vänster.

Observera torrsättningstiderna – Start kl 14.00 på vardagar och kl 08.00 på helgerna.

Här finns anvisningar att läsa i samband med sjö- och torrsättning. Vi uppmanar alla att läsa dessa!

För er som torrsätter båten med traktor sker det den 3 okt och börjar kl 08.00.

Det är inte bara båtägaren som upplever båtlivet cirkulärt. Det gör även båttjuven som nu snart har en ny skördeperiod. Vi upprepar det igen – plocka ur båten om den inte ska användas mer för säsongen. Ta bort utombordaren när båten kommer upp på land. Samt viktigt att komma ihåg – lås bommen när du lämnar båtklubben.

Väl mött inför höstens torrsättningar!