Hamnen stängs

Det är med tungt hjärta som vi konstaterar att båtsäsongen är över för denna gång. Idag vinterstängdes hamnen av en handfull medlemmar som anmält sig till arbetsplikt. På varvsplan kommer det dock att pågå verksamhet med att täcka båtar ännu en en tid innan vintervilan totalt dominerar. Helt livlöst kommer det ändå inte att bli när vintertid råder. Några medlemmar har för avsikt att reparera och bygga på sina båtar även under denna stillhetens tid. Detta kan vara trösterikt för det stora flertalet som ämnar gå i ide totalt.