Kontakta valberedningen

Många föreningar kämpar i dag med att hitta folk som vill engagera sig och ta på sig förtroendeuppdrag, tex styrelseuppdrag. I Kopparmora Båtklubb har vi också den problematiken. Så långt har det fungerat bra och vi har en välskött och väl fungerande båtklubb. Ska det fungera lika bra i framtiden är det viktigt att vi fortsättningsvis har duktiga personer vid rodret.

Några av de styrelsemedlemmar som sitter i dag tillsattes för mer än 15 år sedan och känner att de snart vill ha avlösning. Vi har en valberedning som ska vaska fram namn ämnade för förtroendeuppdrag. Det är en grannlaga uppgift och tidsödande. För att underlätta deras arbete vore det bra om alla medlemmar kunde engagera sig i sökandet efter nya styrelsemedlemmar. Du har säkert som medlem i båtklubben stött på en eller annan person som du tycker skulle fungera bra i ett styrelsesamanhang. Har du gjort detta föreslår vi att du kontaktar valberedningen och tipsar om den eller de personerna. Valberedningen välkomnar alla tips som kan leda till att vi kan fortsätta driva vår båtklubb så att den förblir välskött även framgent.