Årsmöte

Årsmötet hölls i kväll i Båtmagnetens lokaler i Magneberg. Mötet inleddes med en föreläsning av Jan Guste som med sin Forgus 31:a seglat till Västindien. Jan berättade att han länge drömt om att få segla långt och 2006 tog han beslutet att 2013 starta en segling till Karibien. Jan tipsar om att ska det bli av måste man efter att beslutet är taget berätta för vänner och bekanta om planerna och på så sätt sätta press på sig själv. Jan kom iväg som planerat och var borta två säsonger. Han deltog 2013 i eskader/kappseglingen ARC (Atlatic Race for Crusers) som går av stapeln varje år i november sedan 30 år. Under orkansäsongen 2014 stod båten på land i åtta månader på ön St Kitts. Jan berättade att hela seglingen på ca 15000 sjömil genomfördes utan större dramatik.
Jans hemsida om seglingen finner du här!

Mötet i övrigt genomfördes lugnt och fint som planerat. Styrelsen föreslog att ett hedersmedlemskap som utses av styrelsen införs i båtklubben. Eftersom hedersmedlemskap ska införas i stadgarna måste årsmötet ta ställning till frågan två gånger. Detta årsmöte var andra gången och årsmötet röstade för att så sker. Kriterier för ett sådant medlemskap är:

Hedersmedlem ska ha utfört en betydande insats för klubben under en längre tid.

Utmärkelsen utdelas efter att funktionären avgått som funktionär.

Hedersmedlem betalar inte medlemsavgift och garanteras båtplats även om denna avflyttar från Kopparmora.

Direkt efter att frågan justerats av mötet utsåg styrelsen Anders Unosson och Sten Wikmar som hedersmedlemmar. Motiveringen löd:

Anders Unosson  för att genom sin starka tro på föreningsverksamhet och under många år med ordförandeklubban som medel, övertygat att en båtklubb styrd av ideella krafter fungerar väl i en samtid där brist på tid och engagemang är generella problem att brottas med

Sten Wikmar...  för att under många år med eftertänksamt sinnelag och proffesionellt handlag ha påverkat och deltagit i otaliga styrelsebeslut som format den väl fungerande båtklubb vi alla känner idag

Styrelsen förslag om stadgeändring gällande uteslutning av medlem godtogs av mötet (första gången). Förslaget innebär att styrelsen själv kan utesluta medlem som inte har betalat sina avgifter efter två skriftliga påminnelser samt upplåter sin båtplats till annan, sk bulvanverksamhet. Om nästa års stämma godkänner förslaget införs en stadgeändring gällande detta förslag.

Styrelsen behåller i stort sina funktionärer. Den enda skillnaden är att Claes Carlenstam som tidigare varit adjungerad nu tar över rollen som miljöansvarig efter Peter Ekander som utgår. Claes blir därmed suppleant. Lars Lundqvist tar över rollen som adjungerad.