Har du inte sjösatt?

För er som fortfarnde är kvar på land finns nu möjlighert att boka sjösättning den 14 och 15 maj. Boka här!
Det är viktigt att varvsplanen hålls fri från bilar när subliften är i rörelse. Lämna därför bilarna utanför området.

Vi vill också påminna om att alltid låsa fast stegarna vid vaggan när ni lämnar båten på land. Tjuvar har gjort inbrott igen i två båtar och kunnat klättra upp i en av dem med hjälp av en stege.