Årsstämman 2017

Därmed kan vi väl säga att en ny båtsäsong har börjat. Under årsmötet idag lade vi den gamla säsongen formellt till handlingarna genom att redogöra för verksamheten under det gångna året.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för hur den har skött verksamheten och stämman gav inte uttryck för några klagomål. Men innan mötet hade vi en inledande föreläsning där Peter Hammarberg från Amfibiebataljonen berättade om bataljonens verksamhet. Det blev en rejäl dragning i högt tempo om bataljonens arbetsuppgifter och ansvarsområden och en redogörelse över bataljonens materiella resurser såsom båtar och vapensystem.

Peter var stundom kvick och underhållande i sitt anförande och fick många frågor från medlemmar med egen militär erfarenhet. Intressant var också att notera den entusiasm som Peter visade inför den nya situationen som försvaret står inför i dag. 2005-års försvarsbeslut innebar enligt Peter ett krympande försvar på sparlåga. Idag vädras morgonluft och försvaret kan räkna med nya resurser. Det blev sammantaget en lyckad tillställning och vi från Kopparmora båtklubb vill tacka Peter för hans insats.

Peter Hammarberg från Amfibiebataljonen

Åter till mötet: det blev återval av sittande ordförande och en styrelseledamot. Båda de tidigare suppleanterna återvaldes. En ny styrelseledamot valdes in. Det är Lars Lundqvist som ersätter avgående Bobo Hammarberg som ansvarig för hamnfrågor. Nytt är att det bildas en hamnkommitté med Harry Åberg och Steven Small som medlemmar. Detta för att fördela den tunga hamnkaptensbördan på fler än en person.

Sekreterare christer Berglund, ordförande Ulf Jansson

Bobo valdes in som styrelseledamot 2006 och har av styrelsen varit utsedd till hamnkapten sedan dess. Uppdraget som hamnkapten är arbetskrävande och Bobo har tillbringat mycket tid i hamnen. Båtklubben har haft stor nytta av hans praktiska kunskaper och vi är många som varit roade över hans uppfinningsrikedom när det gäller att komma på underfundiga arbetsmetoder. Det finns inget som hindrat Bobo från att te.x använda sin egen bil som bändverktyg om något som blivit krokigt skulle bli rakt. Förutom allt löpande arbete med bryggor, bommar och bojar har han dragit ett stort lass när det gäller anskaffandet av vårt nya sjö- och torrsättningssystem där bl.a subliften och spolplattan ingår. Tack Bobo för de här åren.

Hamnkapten Bobo Hammarberg avgår

Bobo föreslogs att bli hedersmedlem av styrelsen. Motiveringen löd: 

Bo Hammarberg… för att under många år som hamnkapten med kluriga metoder fixat och donat med bryggor, bommar och bojar. Och för att som representant för båtklubben på ett förtjänstfullt sätt ha ansvarat för anskaffandet av båtklubbens nya sjö-och torrsättningssystem

Styrelsen förslag om stadgeändring gällande uteslutning av medlem godtogs av mötet (andra gången). Förslaget innebär att styrelsen nu själva kan utesluta medlem som inte har betalat sina avgifter efter två skriftliga påminnelser samt upplåter sin båtplats till annan, sk bulvanverksamhet.