Sjösättning 2017

Nu kan du boka sjösättning. I menyraden till vänster klicka "Boka Sjö-/Torrsättning"

Inför vårrustningen: Om du har gammal giftfärg på båtbotten måste du samla upp slipdammet med sug eller markskydd. Ingen giftfärg får hamna på marken.
De bottenfärger som är tillåtna, finns beskrivna här: OBS, inom vår båtklubb använder vi endast hårda färger.
Efter vårjobbet ska allt överblivet materiel samlas ihop och forslas hem. Inga förbrukade burkar, tuber, trasor, penslar, slippapper etc. ska finnas kvar på vårt område.
Pallvirke som ska återanvändas ställer vi in i ladans övre del, märkt med namn o tel.