Städdag

Vi har nu bestämt datum för den årligt återkommande städdagen. Det blir den  tredje juniStart kl 09.00 och den varar ca fyra timmar. Vi kommer att städa av hamnplanen från skräp och ställa iordning vaggorna. Några brasklappar inför städdagen - pallningsvirke och täckställningar ska förvaras på ladans övervåning och vara undanplockade innan städdagen.  Löst liggande och omärkt pallningsvirke kommer att kastas.

Trivsamt ska det också vara på en städdag

I Kopparmora båtklubb har vi arbetsplikt. Deltagande under städdagen räknas numera som genomförd arbetsplikt. Städdagens betydelse är mer än bara arbete. Städdag i en båtklubb är tradition och har även en social funktion att fylla. Medan vi arbetar hinner vi också umgås och lära känna varandra. Det är särskilt viktig för nya medlemmar. Sammanhållningen i en båtklubb är av avgörande betydelse för att vi ska få verksamheten att fungera på bästa vis. Så ta med er det bästa humör ni kan uppbringa och kom till städdagen - självklart kommer vi servera något att äta och dricka.