Ny vaktstuga

Båtklubben har skaffat en ny vaktstuga. Den är placerad på varvsplan. Nu när båtarna ligger på land är det här en bättre plats att sitta vakt på med bättre uppsikt över båtarna och upp över bommen vid infarten.  Den utgör ett komplement till den gamla nere på hamnplan som företrädesvis passar bättre när båtarna ligger i sjön. Till alla ni som ska gå vakt -  använd den nya stugan.