Årsstämma 2018

Årsmötet 2018 förlöpte rutinmässigt. Det fanns inga kontroversiella förslag vare sig från er medlemmar eller från styrelsen. Verksamhetsåret hade också löpt väl utan intermezzon. Därför var det upplagt för ett lugnt möte. Sittande ordförande Ulf Jansson valdes till mötesordförande tillika sittande sekreterare Christer Berglund som mötessekreterare.

Ordförande Ulf Jansson
Upptakten till årsstämma 2018
Upptakten till årsstämma 2018

Två av styrelsens förslag om tillägg till de allmännabestämmelserna kan vara värt att notera för er medlemmar. De lyder:

Medlem som inte ska använda sin bryggplats, ska skriftligt anmäla detta till styrelsen. Om anmälan kommer efter årsmötet för året, omfattas medlemmen av säsongens alla plikter. Exempel på sådana plikter är bryggplatsavgift, arbetsplikt och vaktplikt.

Miljökrav
Medlem är skyldig att följa klubbens miljöpolicy som finns beskrivet i dokumentet ”Miljöregler och avfallsplan”. Finns för övrigt att ladda ner under MILJÖ här på hemsidan.

Efter femton år som kassör för båtklubben avgår Håkan Gertow. Håkan kunde inte närvara på mötet då han är på resa i Kina. Styrelsen passade ändå på att i hans frånvaro utse honom till hedersmedlem för sina mångåriga insatser.

Motiveringen lyder: 

HÅKAN GERTOW
utses
till hedersmedlem

…för att med ordning och reda under många år förvaltat båtklubbens ekonomiska räkenskaper –och genom sina insatser starkt bidragit till båtklubbens ekonomiska stadga

 

Till ny kassör valdes Christian Jendeberg. Christian har gått parallellt med Håkan under ett halvår och tagit de erforderliga förberedande kurser som gör honom behörig att sköta det administrativa systemet med ekonomi och medlemsregister som vi använder och som tillhandahålls av SBU. Vi välkomnar Christian in i styrelsen och hoppas Du kommer trivas. 

I övrigt beviljades styrelsens medlemmar ansvarsfrihet för det gångna året och bedömdes ha skött verksamheten på ett ansvarsfullt sätt.

Årsmötet hölls som vanligt i Båtmagnetens lokaler i Magneberg. I vanlig ordning hade personalen på Båtmagneten fixat en utsökt paj som medlemmarna inmundigade under stor tillfredställelse. Den efterföljande desserten gjorde heller ingen ledsen.
Tack Båtmagneten!

Nu går det också att boka vakt för säsongen!